Dula vs. porodní asistentka

Pokud jste v požehnaném stavu, začnou se Vám pravděpodobně dříve či později honit hlavou otázky ohledně porodu. Jednou z nich většinou bývá otázka, kdo u Vašeho porodu bude, jestli nebude dělat něco, co vy nechcete a zda si lidsky sednete. Pokud začnete vyhledávat informace na internetu, narazíte na spoustu stránek sdružení, asociací a unií i porodních asistentek a dul samotných.

 
 
 

Připravily jsme si pro Vás článek, který Vám pomůže zorientovat se v kompetencích a dovednostech porodních asistentek i dul. Díky tomu se snáze rozhodnete, zda si budete chtít k porodu vybrat někoho konkrétního a případně koho.

 

Pokud si k porodu nikoho dopředu nedomluvíte a budete spoléhat na to, že narazíte na porodní asistentku, která Vám sedne, rozhodně to není chyba, Je to pouze na Vás, co preferujete a samozřejmě také, jaké jsou Vaše finanční možnosti.

 
 
 

Porodní asistentka:

 
 
 

Porodní asistentka je kvalifikovaný zdravotnický pracovník, který v dnešní době pro vykonávání své praxe musí vystudovat vysokou školu, konkrétně bakalářský obor Porodní asistence. Výjimkou jsou porodní asistentky, které studium ukončily před rokem 2001, kdy mělo vzdělávání PA jinou formu. Na univerzitě PA musí absolvovat předměty jako je anatomie, fyziologie, patofyziologie, patologie, farmakologie, embryologie, porodnictví, gynekologie, psychologie a mnoho dalších. Vyučují se i další dovednosti a témata jako jsou: podpora kojení, úlevové masáže, aromaterapie, bylinná napářka, užívání bylin v porodnictví, hypnoporod apod. Velkou část studia tvoří praxe na nejrůznějších odděleních, největší část je potom na porodním sále. K připuštění ke státní závěrečné zkoušce musí mít budoucí PA odvedeno nejméně 40 fyziologických porodů a musí společně lékařem asistovat u několika komplikovaných.

 

Porodní asistentka je zaměstnaná určitou institucí nebo vykonává svou činnost soukromě (podobně jako dula). Může vykonávat svou profesi kdekoliv: v ambulantních zdravotnických zařízeních, nemocnicích, klinikách, zdravotnických střediscích ale i v domácím prostředí. Některé porodnice uzavírají se soukromými PA smlouvu, díky níž mohou odvádět v porodnici porod u svých klientek. Je jich ale poměrně málo. Výhodou je tedy možnost domluvit se s konkrétní porodní asistentkou z porodnice, ve které se chystáte přivést miminko na svět.

 
 
 

Role a kompetence porodní asistentky:

 
 
 

Porodní asistentka provází ženu od otěhotnění až po poporodní období. Může pečovat o ženu při snaze otěhotnět, po celou dobu těhotenství, během porodu i v období šestinedělí. Poskytuje nejen ženě, ale celé její rodině (nejčastěji partnerovi) předporodní přípravu v rámci předporodních kurzů či individuálních konzultací/setkání. Často vede lekce cvičení pro těhotné. Pečuje o miminko bezprostředně po porodu a v novorozeneckém i kojeneckém věku, může edukovat ohledně první pomoci miminku. Podporuje též sexuální a reprodukční zdraví i zdraví ženy z gynekologického hlediska. Porodní asistentku tak můžete najít například i u vašeho obvodního gynekologa či v gyn. ambulanci v roli zdravotní sestry.

 
 
 

Už název ,,porodní asistentka" napovídá hlavní funkci PA, kterou je asistence u porodu. Neasistuje lékaři, nýbrž ženě během těhotenství a porodu jako takovému, s lékařem tvoří sehraný tým. V těhotenství ženu připravuje na porod, na roli matky, napomáhá správnému fungování a držení těla pomocí těhotenského cvičení. Může doporučovat vhodné produkty pro těhotnou ženu i miminko. S nastávající maminkou též konzultuje její porodní přání a případně jeho sepsání, vysvětluje důvod úkonů během porodu a případné možné komplikace, které díky tomu, pokud nastanou, žena i její partner lépe psychicky zvládnou. PA je kompetentní k vedení fyziologického porodu, tedy toho, který probíhá bez komplikací a nese za něj plnou odpovědnost. Ženě v průběhu všech dob porodních poskytuje psychickou podporu, konzultuje vysvětluje každou situaci, snaží se ženě průběh porodu co nejvíce zpříjemnit, doporučuje vhodné polohy, edukuje ohledně prodýchávání kontrakcí a nefarmakologických metod úlevy od bolesti. Pomáhá ženě uvolňujícími a relaxačními technikami. V případě farmakologické metody konzultuje postup s lékařem. Je kompetentní k monitoraci ozev plodu, měření fyziologických funkcí, aplikaci klyzmatu, zajišťování žilního přístupu, zavádění močového katetru, podávání naordinovaných medikamentů. Během II. doby porodní ženu edukuje ohledně způsobu tlačení, aby bylo co nejefektivnější. Pokud vše probíhá bez komplikací, polohu ke tlačení ženě pouze doporučí. Neprovádí epiziotomii neboli nástřih hráze preventivně, ale pouze pokud je to nutné. Po porodu je samozřejmostí dotepání pupečníku a podpora bondingu. Pokud je adaptace novorozence v pořádku, ošetřuje ho až s odstupem, aby bonding probíhal co nejdéle, či dříve, pokud to maminka žádá. V dnešní době probíhá jeho ošetření převážně již na porodním pokoji a miminko se nikam neodnáší. Péče PA zahrnuje též preventivní opatření, podporu normálního porodu, zjišťování komplikací u matky nebo dítěte, zprostředkování přístupu k lékařské péči nebo jiné vhodné pomoci a provedení nezbytných opatření při mimořádné naléhavé situaci. V případě císařského řezu ženu na výkon připravuje, poskytuje jí psychickou podporu a zodpovídá její otázky, případně zajistí ke zodpovězení otázek jí nenáležících zodpovězení lékařem.

 
 
 

Dula:

 
 
 

Dula narozdíl od porodní asistentky nemá zdravotnické vzdělání. Určitá forma vzdělání je pro vykonávání její funkce ale nezbytná. Porodní i porodní dula musí absolvovat kurz, který trvá celkem cca 1 rok. Obsahuje teoretickou i praktickou část pod vedením mentorek - již zkušených dul. Během kurzu též probíhají semináře s odborníky na techniky rebozo, laktační poradkyní a psychologem či psychoterapeutem.

 
 
 

Role a kompetence duly:

 
 
 

Práce duly je řízena kodexem, který dula nesmí porušit. Pravidla, která musí dula dodržovat, jsou např, tyto: Dula nesmí doprovázet k domácímu porodu, kterému není přítomen též kompetentní zdravotník. Nesmí ženě nic rozmlouvat ani poskytovat žádné doporučení. Doprovod poskytuje ženě bez rozdílu rasy, náboženství, přesvědčení či nastavených hodnot. Plně respektuje odpovědnost klientky za svá rozhodnutí i za jejich případnou změnu. Nezasahuje do kompetencí lékařů, porodních asistentek ani dalšího zdravotnického personálu.

 

Posláním duly je poskytovat především emocionální, psychickou i fyzickou oporu rodící ženě a její rodině. Dula ženě poskytuje podporu, předává zkušenosti a potřebné informace již během těhotenství. Ženu (a jejího partnera/partnerku) doprovází při porodu, rodině je nápomocná i v šestinedělí. Budoucí rodičovský pár připravuje pomocí svého kurzu předporodní přípravy. Během porodu funguje jako rovnocenný partner a často právě nahrazuje nepřítomnost partnera, kterého žena z jakéhokoliv důvodu mít u porodu nechce, nebo nemůže. Praktikuje relaxační a uvolňující techniky. Po porodu miminka pomáhá ženě již na porodním sále s manipulací s novorozencem a s co nejčasnějším přiložením a stimulací prsů k tvorbě mléka. Poporodní dula se soustředí na pomoc ženám a jejich rodinám zejména v šestinedělí. Duly a poporodní duly si kladou za cíl přispívat k dobré tělesné a duševní pohodě matek a novorozenců. Duly jsou často i laktačními poradkyněmi, o této kompetenci jsou povinny se prokázat příslušným osvědčením. Stejně tak o kompetenci využívání aromaterapie ve své praxi. Často vlastní svou sadu k bylinné napářce, éterické oleje s aromalampou, rebozo šátek, nahřívací polštářek, nahrávky s pozitivními afirmacemi a meditační hudbou a další pomůcky.

 

Stejně jako porodní asistentky, i duly jsou velmi různé. Některé působí velice klidně, moc nemluví a nechají pouze ženu se soustředit samu na sebe. Jiné dodávají ženě naopak energii, optimismus, snaží se ji odreagovat. Proto je vždy důležité se s každým potenciálním doprovodem dostatečně seznámit, aby odpovídal Vašim představám.

 
 
 

Při výběru si dejte opravdu záležet, zda Váš potenciální doprovod splňuje Vaše očekávání a ovládá dovednosti, které očekáváte. Nezapomeňte, že před porodem i během něj je jedním z nejdůležitějších aspektů psychické rozpoložení budoucí maminky. Má totiž výrazný vliv na průběh celého porodu. Proto se vždy domluvte s porodní asistentkou či dulou, která je Vám sympatická, její styl práce odpovídá Vašim představám a hodnotám, vzbuzuje ve Vás důvěru a v její přítomnosti se cítíte komfortně. Pro některé ženy bude příjemnější doprovod zdravotníka, který kromě podpory psychické, může celý porod vést a zároveň poskytnout přírodní i farmakologické metody tišení bolesti. Jiné ženy budou naopak spíše vyžadovat přítomnost ženy, která poskytuje pouze psychickou podporu a také již výše zmíněné přírodní metody tišení bolesti. Nezapomeňte také, že to, co vyhovuje někomu jinému, nemusí vyhovovat Vám. Dobrá pověst a pozitivní recenze jsou tedy důležité, ale obrázek si udělejte určitě raději samy.

 
 
 

Každý doprovod by měl poznat, kdy si žena přeje spíše být sama (např. například čas po aplikaci klystýru) nebo pouze se svým partnerem (např. čas po narození dítěte, který si chtějí novopečení rodiče užívat jen spolu). Porodní asistentka má v porodnici narozdíl od duly zázemí, kam může kdykoliv odejít. Za ženou pravidelně či na její žádost přichází a tráví s ní jen tolik času, kolik si žena přeje.

 
 
 

Cena:

 
 
 

Cena komplexního balíčku, který nejčastěji zahrnuje bezplatnou seznamovací schůzku, předporodní přípravu ve formě předporodního kurzu, doprovod k porodu a jednu poporodní návštěvu (pokud si ji žena přeje) se pohybuje v rozmezí od 9 000,- do 22 000,- v závislosti na lokalitě a ceníku dané porodní asistentky či duly. Pokud si přejete pouze doprovod k porodu, zde ceny začínají na 6000,-.